เลือกภาษา ::

ข่าวประกวดราคา

หัวข้อข่าวประกวดราคา:: จังหวัดลำพูน ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๑ แห่ง จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

วันที่ 20 ส.ค. 2564, 15:18 [ จำนวนคนเข้าดู 668 ]

数量进入网站的人

0 0 0 0 7 3 4 5 3

今天

数量

76

这星期

数量

537

这月

数量

2167

有趣的链接

旅游地图

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]